Recollida de signatures

L’Ajuntament de Barcelona i Reursa (Incasol) posen en risc d'exclusió a cinc famílies de la primera fase de la Colònia Castells amb l'amenaça d'expulsar-les de casa seva. Malgrat l’absència de plans futurs immediats pel terreny, la regidora i els gestors del pla, estan disposats a deixar-les al carrer.

Però on han de marxar si no tenen la capacitat econòmica per fer-ho?
Perquè han de marxar si no són capaços de repondre’ls allò que ja teníen, un habitatge digne?
I sobretot, perquè ho han de fer, si no tenen previst començar la segona fase en els propers anys?

Exigim la immediata solució per tots els casos exposats i demanem:

1. Que s’aturi, amb caràcter d’urgència, el procés de llançament o desnonament que vol fer REURSA (INCASOL) de cinc famílies de la primera fase adduint que no tenen dret a recol•locació.
2. Que es paralitzi l’enderroc de la Colònia fins que no s’aporti una solució viable al seu futur.
3. Que s’articuli una via alternativa per a que no s’exclogui a ningú del procés d’expropiació, tal i com REURSA va prometre reiteradament:
• Bé oferint-les la possibilitat de romandre als seus domicilis actuals fins que es clarifiqui el calendari d’enderroc del projecte.
• Bé procedint al reallotjament d’aquestes famílies que queden de la Primera Fase a una de las cases de la Segona Fase que romanen buides.
• O bé, reallotjant-les a un dels pisos buits destinats als afectats de la Primera Fase.


EN DEFENSA DE LA COLONIA CASTELLS Y DEL DEREDCHO A REALOJO DE SUS HABITANTES
Ante la amenza explícita de desaparición de la Colonia Castells en el barrio de Les Corts de Barcelona, y la más implícita, de expulsión inmediata de cinco familias, a las que se les niega el deracho de realojo, los y las abajo firmantes exigimos a las administraciones competentes los siguientes puntos:
1. Que de detenga, con catácter de urgencia, el proceso de deshaucio que quiere hacer REURSA (INCASOL) de cinco familias de la Primera Fase, aduciendo que no tienen derecho a realojo.
2. Que se paralice el derribo de la Colonia hasta que no se aporte una solución viable de su futuro.
3. Que se articule una vía alternativa para que no se excluya a nadie del proceso de expropiación, tal y como prometió reiterademente REURSA:
• Bien ofreciéndoles la posibilidad de permanecer en sus domicilios actuales hasta que se clarifique el calendario de derribo del proyecto.
• Bien procediendo al realojo de estas familias que quedan de la primera fase a una de las casas de la Segunda Fase que quedan vacías.
• O bien, realojándolos en unos de los pisos vacíos destinados a los afectados de la Primera Fase.